OEDAŞ |Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.(OEDAŞ) GES,KOJENERASYON,RES,JES,HES,BİYOKÜTLE SCADA RTU ve GÜÇ KALİTE KAYDEDİCİ MONTAJ/DEVREYE ALMA