YEDAŞ | Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ) GES,KOJENERASYON,RES,JES,HES,BİYOKÜTLE SCADA RTU ve GÜÇ KALİTE KAYDEDİCİ MONTAJ/DEVREYE ALMA